Kytölä_Kari_JMK-ralli_2020

Kausi 2021 päättyi Orimattilaan ja uudistunut F-Cup 29.1.2022 alkaa Valkealasta.

Kuva: Timo Korkalainen

Historian suurimmat muutokset F-ryhmän tekniikkasääntöihin

F-Cup koki suuria muutoksia kaudelle 2022. Suurimmat niistä tulivat F-ryhmän tekniikkasääntöihin, jotka ovat tässä alla. Muutoksia tuli myös luokkajakoihin, joilla pyritään tasapuolisempaan kilpailuun kaluston suhteen. Pistelasku muuttui jne. Ilmoittautuminen ensimmäiseen kilpailuun päättyy tiistaina 18.1.2022 klo 21 ja kilpailijan tulee olla ilmoittautunut myös F-Cupiin siihen mennessä saadakseen ansaitsemansa pisteet kisasta. Vaikka olisit epävarma tässä vaiheessa, missä luokassa ajat, niin vaikka ilmoittautudut nyt tai olet jo ilmoittautunut, voit muuttaa ilmoittautumistasi ilmoittautumisajan puitteissa.

Säännöt

F-Ryhmän sääntömuutos prosessi

F-Ryhmän tekniikkasääntöihin historian suurimmat muutokset

Kotimaisen ralli-autoilun eräänlaisen ”kivijalan” muodostavat kansalliset tekniikkasäännöt, joista ehdottomasti merkittävin koko lajin historiassa on F-Ryhmä. Kyseinen ryhmä luotiin 30 vuotta sitten, kun ensimmäiset kilpailut kyseisen tekniikkasäännön mukaisilla autoilla ajettiin vuonna 1990. Tuon jälkeen ryhmä on muodostunut todella suosituksi, ja autoja on ollut käytössä vuosien varrella tuhansia. Toki autojen tekninen kehitys on muuttanut vuosien varrella myös ”Äffäläisiä” isosti, ja autojen suorituskyky ja valitettavasti myös kustannustaso ovat nousseet ”varkain” vuosien saatossa siitä, mitä autot olivat tekniikkasäännön alkuaikoina. Toki, on ilahduttavaa että vielä 30 vuotta myöhemminkin mukana F-Ryhmässä ja sen kilpailuissa on autoja, tai vähintään vastaavia sellaisia, joilla on kilpailtu ihan sieltä tekniikkasäännön käyttöönotosta asti.

Alun perin ryhmä toteutettiin mahdollistamaan edullinen harrastaminen autoilla, joiden kansainvälinen FIA:n luokitus oli jo päättynyt. Sittemmin kuitenkin voittaja-autojen hintataso on noussut huomattavasti, ja toki matkan varrella myöskin sääntö on muuttunut niin, että FIA:n aikaisempaa luokitustakaan autoilta ei ole vaadittu. Koska kyseessä on kuitenkin ns. ”vanhempien”, ja vapaammin rakenneltavien autojen tekniikkasääntö, on yhdeksi ongelmaksi muodostumassa autojen ylläpitämiseen vaadittavien osien sekä korien saatavuuden vaikeutuminen.

Tämä, sekä myös harrastajien esittämä toive siitä, että autojen rakentelua vapautettaisiin entisestään oli aloite sille, että AKK:n rallin ja tekniikan lajiryhmät aloittivat ison projektin, jolla F-Ryhmän sääntökokonaisuutta lähdettiin päivittämään kaudelle 2022. Aloite asiaan tehtiin jo vuonna 2019, mutta koska kyseessä on ollut varsin mittava ja suuritöinen projekti, sen toteutus on vienyt aikaa lähes kaksi vuotta.

Kyseinen sääntökehitystyö on ollut yksi historian ”vuorovaikutteisimmista” toteutuksista, eli koko prosessin aikana on toteutettu useita kyselyjä harrastajien suuntaan, joilla on kerätty mahdollisimman kattavasti näkemyksiä siitä, mihin suuntaan kokonaisuutta tulisi viedä. Toki, faktahan on se, että koska harrastajia on paljon, myöskin mielipiteitä on paljon, joka osaltaan lisää haastetta rakentaa sääntöjä, jotka miellyttäisivät kaikkia. Lopputulos on aina kompromissi, jolla toki pyritään mahdollistamaan harrastaminen ja kilpaileminen niin nykyisin käytössä olevalla kalustolla, kuin myös uusilla rakennettavilla autoilla.

Sääntöjen rakenne

Sääntökehityksen yhtenä tärkeimpänä huomioitavana seikkana oli säilyttää nykyisten autojen kilpailukyky ilman, että niiden teknisiin muutoksiin on painetta. Samalla kuitenkin haluttiin sallia vapaampi rakentelu, ja mm. vierasmoottorit, joilla saadaan huomattavaa vapautta auton rakentamiseen. Tämä toki aikaan saa sen, että modernimmasta moottorista saa tehtyä selkeästi suorituskykyisemmän, jolloin vanhempien autojen suorituskyky heikkenee suhteessa paljon. Samalla ei haluttu lähteä linjalle, jossa uudempien autojen suorituskykyä tai ominaisuuksia lähdettäisiin rajoittamaan ”keinotekoisesti”, ja tämän myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa F-Ryhmä jaetaan kahteen eri sääntökokonaisuuteen, eli ”F-Ryhmä” ja ”Pro F-Ryhmä”.

Sääntöjen konkreettiset erot

F-Ryhmän säännöt pysyvät käytännössä lähes entisellään, pois lukien seuraavat muutokset:

  • Autoilla ei enää ikärajaa, eli mikä vaan auto käy, joka osuu ryhmän sääntöö
  • Ei seqventaalivaihteistoa, vain perinteinen H-kavio
  • Moottorin sylinteritilavuus enintään 2550 cm3
  • ”Kuituosat” sallittu (etulokasuojat, etuluukku, takaluukku)

Mikäli kaudella 2021 F-Ryhmään kuuluneessa autossa on siis seqventaalivaihteisto, se siirtyy tulevaisuudessa suoraan Pro F-ryhmään. Samoin myös autot, joiden kuutiotilavuus on yli mainitun 2550cm3, tällöin auto siirtyy uuden säännön alaisuuteen.

Uusi, Pro F-Ryhmä puolestaan tarjoaa huomattavasti vapaampia rakentelumahdollisuuksia, samalla toki nostaen lähtökohtaisesti autojen suorituskykyä. Pro F-Ryhmän keskeiset tekijät ovat seuraavat:

  • Vierasmoottorit sallittu, 4-paikkaisesta autosta, merkki vapaa. max 27% suurempi kuin suurin alkueräinen vakiobensiinimoottori ko. automallissa
  • Moniventtiilikansi sallittu, iskunpituutta saa kasvattaa
  • Mikäli edellä mainittuja vaihtoehtoja käytetään, autossa oltava nykyaikainen ”turvapaketti” (kehikko, turvavyöt ja korvaläppäpenkit)
  • Seqventaalivaihteet sallittu
  • Suurin sallittu kuutiotilavuus 3050cm3
  • ”Kuituosat” sallittu

Yhtenä samaan kokonaisuuteen vaikuttavana muutoksena on myös se, että FIN-R tekniikkasääntö poistuu kokonaan käytöstä, ja sen säännön mukaiset autot siirtyvät suoraan ominaisuuksiensa mukaan joko Ryhmään F- tai Pro F.

Kaiken kaikkiaan kyseinen muutos on todella iso, ja sen kehitystä tullaan seuraamaan tarkasti. Yhtenä ennakkoon esille nousseena huolena on autojen nopeuksien, ja ennen kaikkea huippunopeuksien kehittyminen, ja sen seuranta on yksi tärkeimmistä elementeistä tulevaisuudessa.

Vaikka sääntömuutostyö on ollut iso ja aikaa vievä, ollaan lopputulokseen ennakkoon varsin tyytyväisiä. Muutostyössä olemme kuitenkin pystyneet reagoimaan harrastajien toiveeseen vapaamman rakentelun suhteen, mutta myös tarjoamaan mahdollisuus kilpailemiseen menestyksekkäästi olemassa olevilla autoilla, pienemmällä budjetilla.