Kimmo Vainio aloittaa autourheilun kansallisen lajiliiton AKK-Motorsport ry:n ja sen omistaman markkinointiyhtiön AKK Sports Oy:n toimitusjohtajana.

AKK-yhteisön toimitusjohtajan etsintä on saatu päätökseen, kun Kimmo Vainio, 55, ottaa vastaan autourheilun kansallisen lajiliiton AKK-Motorsport ry:n ja sen omistaman markkinointiyhtiön AKK Sports Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Vainio siirtyy uuteen rooliin autokaupan toimialalta, jossa hän on toiminut vähittäiskaupan ja eri maahantuontien johtotehtävissä liki 30 vuoden ajan. Vainio on tällä hetkellä myös AKK-Motorsport ry:n ja AKK Sports Oy:n hallituksien jäsen. Nämä jäsenyydet päättyvät Vainion aloittaessa toimitusjohtajan tehtävässä 1.7.2024.

AKK-Motorsport ry:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Mahonen on ilahtunut Kimmo Vainion valinnasta toimitusjohtajaksi. Hän korostaa Vainion tuovan mukanaan vankkaa johtamis- ja henkilöstöjohtamista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä AKK:n vastatessa tulevaisuuden toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

”Vainion osaaminen ja vahvuus laajojen kokonaisuuksien johtamisessa on ensisijainen voimavara organisaation vahvistamisessa. Tämä yhdistettynä hänen pitkään taustaan ja kokemukseen autourheilusta sekä sen järjestöelämästä rakentavat kokonaisuuden, mikä tekee hänestä ihanteellisen valinnan johtamaan AKK:ta tulevaisuudessa”, Mahonen kommentoi.

Kimmo Vainio korostaa uudessa roolissaan yhdessä tekemisen merkitystä: ”AKK on ennen kaikkea tekijöidensä, seurojen, lajien ja autourheilussa toimivien ihmisten, summa. Yhdessä kasvatamme tätä kokonaisuutta luoden vahvan ja yhteisöllisen perustan sille, että autourheilu pystyy vastaamaan haasteisiin tulevaisuudessakin”.

Lisätiedot:
Katja Lindman
Viestintäpäällikkö
044 7360 325
katja.lindman@autourheilu.fi

Teksti: AKK / Viestintä